Saturday, April 18, 2009

BBQ & Sunday Splash

'BBQ JATI'

Hari : Ahad
Jam : 2.00 ptg
Tarikh : 19-04-2009 ***(Postponed)***
Host : Boy R3
Tempat : Pantai Telisai
Collection : $10